امیدهای تازه در درمان بیماران مبتلا به MDD
نویسنده خبر : مدیر سایت    
تاریخ درج خبر : 1397/4/21
منبع : درون سازمانی

درمان جدید افسردگی

امیدهای تازه در درمان بیماران مبتلا به MDD که به درمانهای دارویی کنونی، پاسخ مناسب را نمیدهند با داروی ضد افسردگی Zuranolone که در مرحله تحقیقات بالینی قرار دارد

Zuranolone developmental code SAGE-217 is an investigational medication which is under development by SAGE Therapeutics for the treatment of major depressive disorder, postpartum depression, essential tremor, Parkinson's disease, insomnia, and seizures. It is a synthetic, orally active, inhibitory pregnane neurosteroid, and acts as a positive allosteric modulator of the GABAA receptor. The drug was developed as an improvement of allopregnanolone (brexanolone) with high oral bioavailability and a biological half-life suitable for once-daily administration. As of February 2018, SAGE-217 is in phase II clinical trials for major depressive disorder, postpartum depression, essential tremor, and Parkinson's disease and is in phase I clinical studies for insomnia and seizures

از   0   رای
0

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به پزشک کلاب می باشد