راهنمای ثبت نام

کاربران محترم خواهشمند است جهت عضویت در سایت و استفاده از امکانات آن نظیر اپلود ویدیو و متعاقب آن تشکیل کانال اختصاصی مشخصات زیر را در فرم ثبت نام درج نمایید.ضمنا موارد زیر قابل توجه است که :

  1. درج مشخصات شامل نام ونام خانوادگی و ایمیل اجباری می باشد
  2. بقیه موارد اختیاری است.

  نظرات

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به پزشک کلاب می باشد